JavaScript

JavaScript, ook wel bekend als ECMAScript, is een zeer populaire scripttaal die vooral gebruikt wordt om websites interactief te maken en webapplicaties te ontwikkelen. JavaScript wordt in de meeste gevallen client side (door de browser van de bezoeker) uitgevoerd. Dat betekent dat je met JavaScript dezelfde resultaten kunt produceren op verschillende apparaten, mits deze over een browser beschikken.

Normaal gesproken gebeurt er niets meer met een pagina zodra deze helemaal is ingeladen. JavaScript brengt daar verandering in; door middel van JavaScript kun je bepaalde gebeurtenissen koppelen aan handelingen van gebruikers, zonder daarvoor de pagina te moeten herladen. Denk bijvoorbeeld aan een knop waar je op kan klikken om de inhoud (HTML) of het uiterlijk (CSS) van de pagina te veranderen. JavaScript is ook nodig voor de techniek AJAX, waarmee asynchrone verzoeken naar een server afgehandeld kunnen worden.

De vraag op de arbeidsmarkt naar kennis van JavaScript frameworks zoals React en Angular is de laatste jaren flink toegenomen. Ook is het tegenwoordig eenvoudiger dan ooit geworden om server side JavaScript uit te voeren middels Node.js.


Deze cursus bestaat uit:

  • 23 lessen
  • 151 onderwerpen
  • 141 opdrachten
Lessen overzicht
1 Inleiding JavaScript 6 opdrachten meer informatie
Inleiding JavaScript, Intern v.s. extern, Locatie van de scripts, Syntaxis van JavaScript, Variabelen, Var, let en const, Data types, Operatoren
2 Standaard objecten 6 opdrachten meer informatie
Objecten, Ingebouwde objecten, Math, Date, String, Number
3 Arrays 5 opdrachten meer informatie
Inleiding arrays, Indices, Waarden tellen, Sorteren & uitlezen, Toevoegen & verwijderen, Arrays samenvoegen, Arrays v.s. objecten
4 Keuzestructuren 7 opdrachten meer informatie
Codestructuren, If statements, Truthy & Falsy, Comparison operators, Logical operators, Switch statements
5 Lussen 5 opdrachten meer informatie
Lussen, For loop, While loop, Do while loop, Break, Continue
6 Functies & Events 8 opdrachten meer informatie
Inleiding functies, Functies declareren, Functies aanroepen, Parameters & argumenten, Return values, Events, Event handlers, Event listeners, Anonieme functies
7 Document Object Model 9 opdrachten meer informatie
Inleiding DOM, Inhoud aanspreken, Attributen aanspreken, Stijlregels aanspreken, Meerdere elementen, Elementen aanmaken, Elementen plaatsen, Elementen verwijderen
8 Browser Object Model 7 opdrachten meer informatie
Inleiding BOM, Window object, Nieuwe vensters, Screen object, Location object, History object, Timeouts, Intervals
9 Reguliere expressies 8 opdrachten meer informatie
Inleiding reguliere expressies, RegExp, Symbolen, Ranges & metakarakters, Quantifiers, Flags, String methods
10 Canvas 6 opdrachten meer informatie
Canvas, Context, Rechthoeken, Paden, Vullingen, Bogen
11 Zelfgemaakte objecten 7 opdrachten meer informatie
Zelfgemaakte objecten, Nesteling, For...in, Getters, Setters, Constructor functions, Objecten genereren, Object Methods
12 Function expressions 7 opdrachten meer informatie
Hoisting, Function declarations, Function expressions, Arrow functions, This, Higher-order functions, IFFEs
13 Promises 6 opdrachten meer informatie
Asynchroniteit, Defer, Async, Promises, Then, Promise chains, Async & await
14 Fetch API 5 opdrachten meer informatie
AJAX, XMLHttpRequest, Fetch API, Opties & Events, Soorten bronnen, AJAX met jQuery (1), AJAX met jQuery (2)
15 JSON 5 opdrachten meer informatie
Inleiding JSON, Syntaxis van JSON, Nesteling in JSON, JSON v.s. XML, JSON ophalen
16 Prototypes 5 opdrachten meer informatie
Inleiding Prototypes, Prototypes opvragen, Prototypal inheritance, Instance v.s. prototype properties, Prototypes manipuleren, Overerving, Prototype chains
17 Web Storage 5 opdrachten meer informatie
Web Storage API, Local Storage, Session Storage, Data attributes
18 Proxy 3 opdrachten meer informatie
Inleiding proxy, Metaprogramming, Proxy, Proxy handler, Inleiding reflect
19 Classes 7 opdrachten meer informatie
Inleiding classes, Constructors, Class fields, Private fields, Private methods, Getters en setters, Overerving, Static keyword, Static properties & methods
20 NPM 8 opdrachten meer informatie
Dependency managers, Introductie Node.js, Node.js REPL, Introductie NPM, package.json, SemVer, devDependencies, Bundlers
21 Iterables 1 opdracht meer informatie
Iterable protocol, Spread operator
22 Web APIs 7 opdrachten meer informatie
Inleiding APIs, REST, Authenticatie, APIs consumeren, GET, Voorbeeld - Trello API, POST, DELETE, PUT en PATCH
23 Eindopdracht JavaScript 8 opdrachten meer informatie
Web apps, Algemene richtlijnen