jQuery

JavaScript wordt regelmatig gebruikt in combinatie met jQuery, een uitbreiding (library) op JavaScript. jQuery wordt vooral toegepast vanwege de zeer gebruikersvriendelijke syntaxis om zogenaamde DOM bewerkingen uit te voeren. DOM bewerkingen zijn bewerkingen die dynamisch de tekstuele inhoud, HTML, of CSS van een pagina kunnen manipuleren. jQuery biedt ook een simpelere syntaxis om AJAX verzoeken naar een server uit te voeren.

jQuery is ook populair als kapstok voor andere bibliotheken zoals jQuery UI en Bootstrap (tot en met versie 4). Verschillende externe plugins waaronder slideshows, caroussels, afbeeldingsgalerijen etc. maken ook gebruik van jQuery als basis.


Deze cursus bestaat uit:

  • 7 lessen
  • 35 onderwerpen
  • 44 opdrachten
Lessen overzicht
1 Inleiding jQuery 7 opdrachten meer informatie
Inleiding jQuery, Installatie jQuery, jQuery syntaxis, jQuery selectors, Document ready, jQuery events, jQuery effects
2 Chaining & Animating 7 opdrachten meer informatie
Chaining, Each, Callbacks, Animating (1), Animating (2)
3 DOM & HTML 8 opdrachten meer informatie
DOM & HTML, Tekst Manipuleren, Attributen manipuleren, Elementen toevoegen, Elementen verplaatsen, Elementen dupliceren, Elementen verwijderen, Elementen leegmaken, Elementen vervangen
4 DOM & CSS 7 opdrachten meer informatie
DOM & CSS, Stijlregels manipuleren, Afmetingen opvragen, Afmetingen en box model, Posities opvragen, Scrollbalk uitlezen, Scrollpositie verplaatsen
5 jQuery UI 7 opdrachten meer informatie
jQuery UI
6 jQuery plugins 4 opdrachten meer informatie
jQuery plugins, SlidesJS, Coverflowjs, Fancybox, Tilted Page Scroll, Animsition, Bideo.js, Long Press, bLazy, Ager.js
7 Eindopdracht jQuery 4 opdrachten meer informatie
Eindopdracht jQuery