MySQL

Als je je registreert op een website is het cruciaal dat je gegevens nog steeds bekend zijn de volgende keer dat je terugkomt. Ook is het belangrijk dat wanneer je een bestelling plaatst op een webshop, het systeem dat registreert en de voorraad automatisch aanpast. Dat is wanneer databases ingezet moeten worden. Met de taal SQL kun je opdrachten uitvoeren op een database.

MySQL is het meest gebruikte managementsysteem voor relationele databases in PHP. Met de MySQLi en PDO pakketten van PHP leer je hoe je gegevens uit een databasetabel kunt ophalen om deze op een webpagina te tonen, of juist om de door een bezoeker in een formulier ingevulde gegevens op te slaan in een databasetabel.

Wanneer je werkt met PHP & MySQL is het van groot belang dat je je website leert beveiligen tegen hackers en andere kwaadwilligen.


Deze cursus bestaat uit:

  • 9 lessen
  • 58 onderwerpen
  • 69 opdrachten
Lessen overzicht
1 Inleiding MySQL 9 opdrachten meer informatie
Inleiding MySQL, PHP database API's, MySQLi, Verbinding maken, Queries uitvoeren, Resultaten uitlezen (1), Resultaten uitlezen (2)
2 Data sanitisatie 8 opdrachten meer informatie
SQL-injectie, Multi queries, Real_escape_string, Prepared Statements, Placeholders, Serialize en unserialize
3 Koppelingen 8 opdrachten meer informatie
Koppelingen, Foreign Keys, Reference Options, Self-referencing Foreign Keys, JOINs
4 PHP Data Objects 8 opdrachten meer informatie
Inleiding PDO, PDO v.s. MySQLi, PDO verbinden, PDO exceptions, PDO queries uitvoeren, PDO data ophalen, PDO prepared statements
5 Cryptografie 7 opdrachten meer informatie
Login systemen, Encryptie, Sodium, Hashing, Veiligheidsrisico's, Hashing algoritmen in PHP, Salting, Blowfish-algoritme, Password Hashing API, Veilig inloggen
6 Permalinks 6 opdrachten meer informatie
mod_rewrite samenvatting, Nette slugs, Permalinks (1), Permalinks (2), Permalinks en CMSen
7 Database handlers 8 opdrachten meer informatie
Database handlers, Magic methods en MySQL, Polymorfisme en MySQL, .env bestand, $_ENV superglobal, MVC model
8 REST API's 7 opdrachten meer informatie
Inleiding API's, REST, HTTP methods, HTTP headers, RESTful endpoints, API controllers, Postman, API's consumeren (1), API's consumeren (2)
9 Eindopdracht MySQL 8 opdrachten meer informatie
Profielensites, Soorten profielensites, Belang van veiligheid & privacy