PHP

PHP is de meest populaire server side programmeertaal op het web. PHP is verantwoordelijk voor de werking van een website achter de schermen.

Met PHP kun je - meestal in combinatie met een database - dynamische content verzorgen. Op grotere websites worden de verschillende pagina's namelijk niet één vooréén aangemaakt; deze worden automatisch gegenereerd op basis van de beschikbare gegevens en instellingen. Denk bijvoorbeeld aan een webshop met duizenden productpagina's.

Een statische website gemaakt met HTML & CSS is per definitie éénrichtingsverkeer: van de webserver naar de gebruiker. Door PHP te gebruiken kun je gebruikers ook informatie laten uitwisselen met de server. Denk bijvoorbeeld aan aan de mogelijkheid om jezelf te registreren of in te loggen, een bestelling te plaatsen, een zoekfunctie of een contactformulier.


Deze cursus bestaat uit:

  • 26 lessen
  • 171 onderwerpen
  • 176 opdrachten
Lessen overzicht
1 Inleiding PHP 7 opdrachten meer informatie
Inleiding PHP, Syntaxis van PHP, Naamgeving, Variabelen, Data types, Operatoren, Standaardfuncties, Handige functies, Tijd en datum
2 Arrays 7 opdrachten meer informatie
Inleiding arrays, Sleutels en waarden, Geïndexeerde arrays, Associatieve arrays, Array functies, Foreach loop, Multidimensionale arrays
3 Keuzestructuren 7 opdrachten meer informatie
If statements, Else & elseif, Comparison operators, Logical operators, Switch statements, Match expressions
4 Lussen 7 opdrachten meer informatie
For loop, While loop, Do while loop, Break & Continue, Modulair rekenen in PHP
5 Includes 7 opdrachten meer informatie
Combineren PHP en HTML, Includeren, Benodigde bestanden, Dynamische menubalken, Templating
6 Formulier verwerking 8 opdrachten meer informatie
Formulieren, Invoervelden, Superglobals, Formulieren uitlezen, Formulieren valideren, empty v.s. isset, Formulieren beveiligen
7 Functies 1 8 opdrachten meer informatie
Inleiding functies, Functies declareren, Functies aanroepen, Argumenten overdracht, Typing, Return value, Scope, Default values, Named arguments
8 Adresbalk 7 opdrachten meer informatie
Opbouw URL's, URI's en URN's, $_SERVER, $_GET uitlezen, $_GET zetten
9 Reguliere expressies 1 7 opdrachten meer informatie
Formulieren controleren, Reguliere expressies, Speciale tekens, Ranges & metakarakters, Quantifiers, Flags, Regex functies
10 Cookies 6 opdrachten meer informatie
Inleiding cookies, Cookies in de browser, Cookies zetten, $_COOKIE, Tracking cookies, Cookiewet, AVG
11 Sessies 6 opdrachten meer informatie
Inleiding sessies, Sessies aanmaken, $_SESSION, Inlogsystemen (1), Inlogsystemen (2), Session Hijacking
12 Functies 2 6 opdrachten meer informatie
Complexere functies, Lege types, Meerdere types, Recursieve functies, Callback functies, Anonieme functies
13 Reguliere expressies 2 7 opdrachten meer informatie
Regex herhaling, Greediness, Captures, Non-capturing groups, Lookaheads, Lookbehinds, Regex quiz
14 Slugs 5 opdrachten meer informatie
Apache mod_rewrite, RewriteRules, PCRE in RewriteRules, Captures in RewriteRules, RewriteConds, Controles in RewriteConds, Flags
15 Objecten 8 opdrachten meer informatie
Inleiding OOP, Classes, Properties, Methods, Getters & Setters, Constructor & Destructor, Static properties, Static methods, Class information functions
16 File handling 9 opdrachten meer informatie
Bestanden uitlezen, Resources, Lezen & schrijven, Dynamisch uitlezen, Mappen, Bestanden uploaden, Conflicten, Verwijderen, kopiëren en hernoemen
17 Overerving 7 opdrachten meer informatie
Overerving, Protected scope, Overriding, Parent keyword, Abstract classes
18 Exceptions 6 opdrachten meer informatie
Inleiding Exceptions, Try en catch, Finally, Exception handler
19 Polymorfisme 6 opdrachten meer informatie
Polymorfisme, Multiple inheritance, Interfaces, Abstract classes v.s. interfaces, Type hinting, Traits
20 XML 7 opdrachten meer informatie
Inleiding XML, HTML v.s. XML, XML structuur, XML nestelen, XML attributen, SimpleXML Parser, XML uitlezen, XML aanpassen
21 Namespaces 5 opdrachten meer informatie
Namespaces, Namespaces notatie, Classes in namespaces, Importing, Aliasing
22 Composer 8 opdrachten meer informatie
Dependency managers, Composer installeren, composer.json, Composer CLI, Autoloading vendor, Autoloading classes, PSR-4 autoloading, Symfony Mailer
23 Magic methods 1 6 opdrachten meer informatie
Inleiding magic methods, Overloading, __set(), __get(), __isset() en __unset(), __call() en __callStatic(), __debugInfo() en __set_state()
24 Magic methods 2 6 opdrachten meer informatie
__toString(), __invoke(), Objecten clonen, __clone(), Objecten serializen, __sleep(), __wakeup(), __serialize() en __unserialize()
25 Twig 5 opdrachten meer informatie
Template engines, Twig installeren, Variables, Control structures, Filters, Template inheritance, Extending, MVC model
26 Eindopdracht PHP 8 opdrachten meer informatie
Blogs, Algemene richtlijnen